ismail TOSUN
loading...

Yeni doğum yaptım, sigorta bebeğimin masraflarını ödüyor mu?

Doğum teminatı sigortalının, doğum süresince doktor, hastane ve eğer gerekirse sezaryen masraflarını karşılayan bir teminattır. Hamilelik döneminde sigortalının rutin doktor kontrollerinin de bazı şirketler bunu teminat altına almaktadır.Sağlık sigortası poliçesinde doğum teminatını bulunmasını isteyen bir kişinin poliçe düzenleyen sigorta şirketi veya acente ile görüşerek doğum teminatının şartlarını, limitlerini ve bekleme süresini öğrenmesi gerekir.Bebek, şirketlerin özel şartlarında belirtilen süreyi doldurduktan sonra sağlık bilgileri değerlendirilerek ve primi alınarak poliçeye dahil edilebilir.Doğum teminatının kullanılmasının hak kazanılması durumunda annenin doğum için hastaneye yatışından bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri annenin kalan doğum teminatı limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karşılanır. Doğum teminatını kullanmaya hak kazanmayan bireysel poliçelerde gerçekleşen doğum giderleri teminat kapsamı dışındadır.Son olarak vurgulama gerekirse doğum teminatı her sigorta poliçesinde olmak zorunda değildir.Kişiler eğer doğum teminatını poliçelerinde isterlerse sigorta şirketlerine danışarak bu teminatı poliçelerine ekletebilirler ve son olarak da bekleme sürelerini dikkat çekmek gerekir ve bekleme sürelerini sigorta şirketlerinden öğrenmelerinde çok büyük yarar vardır.