ismail TOSUN
loading...

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar trafik sigortasından karşılanıyor mu?

Yarışlara katılacak araçların sebep olacağı zararlar trafik sigortası teminatı kapsamında değildir. Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanlar ve yardımcı kişiler yarış esnasında üçüncü kişilere verecekleri zararlar için ilgili yönetmelikte belirtilen esaslara uymak üzere sorumluluklarını zorunlu sigorta yaptırmak zorundadırlar.Bu sigortaların primi peşin tahsil edilir ve sigortaların süresi, yarışlar ile yarışlardan önce yapılan prova ve antrenmanları da içermektedir.