ismail TOSUN
loading...

Trafik sigortasında sigortalıya dava açılması halinde dava giderleri trafik sigortası kapsamında mı ödeniyor?

 

Trafik sigortasında sigortalıya karşı dava açılması durumunda trafik sigortası teminatları dahilinde dava masrafları ve avukatlık ücretleri teminata dahildir.Motorlu aracın işletilmesi sırasında, işletenin kusuru oranında işletene düşen hukuki sorumlulukta trafik sigortası kapsamındadır.Ayrıca herhangi bir anlaşmazlık durumunda dava yoluna gidilmesi halinde de avukatlık ücretleri de teminat kapsamı dahilindedir.