Trafik sigortası ne demektir?

 

Trafik sigortası, 2918 sayılı Trafik Kanununa göre yapılması zorunlu bir sigorta türüdür.Poliçede belirtilen motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü bir kimsenin yaralanmasına, ölmesine ve herhangi bir şeyin zarara uğramasından dolayı işletene düşen hukuki sorumluluğu sigortalının kusuru oranında sigorta teminat limitine kadar temin eden bir sigorta türüdür.Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.Sigortanın başlangıcı ve sonu poliçede belirtilen tarihlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00′ de başlar yine Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00′ de biter. Trafik sigortası teminatlarından bahsedersek teminatlar; maddi, tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm şeklinde üç ana başlıkta toplanır ve  bu teminatlara ilişkin limitlerde poliçede ayrıca belirtilir.Her bir teminat kendi limiti dahilinde incelenir ve birbiri üzerinden ayrıca hesaplanmaz.Sigorta ücretinin tamamı peşin tahsil edilir.Sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılında peşin tahsil edilir.Ancak taraflar anlaştıkları takdirde poliçenin teslimi karşılığında primin 1/4′ ni peşin ödemek koşuluyla kalan kısmı taksitlendirebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir