ismail TOSUN
loading...

Taşıt kredileri için kurumsal başvuru nasıl yapılıyor?

 

Taşıt kredilerinde, bireysel başvurunun yanında [highlight]kurumsal başvurular[/highlight] da vardır.[highlight]Kurumsal başvurular[/highlight] içinde önemli olan ticaret sicil gazetesi, son yıla ait noter onaylı imza sirküleri mutlaka gerekir, son üç yıla ait bilançolar ve son yıla ait güncel vergi levhasını ve başvuru yapacak kişinin diğer kredi başvurusunda bulunurken nüfuz cüdanı vb. gibi belgelerle başvurulunca normal taşıt kredi süreci işler. Burada bazı evraklar bireysel kredilere göre farklılık gösterir.Bunun yanı sıra serbest meslek sahipleri vardır.Bu meslek sahipleri bahsettiğimiz gelir vergisi levhasını ve mesleki kuruluşlara ait üyelik belgesini getirdikten sonra onlara da ticari taşıt kredisi kullandırılabilir.