ismail TOSUN
loading...

Sorumluluk sigortalarının avantajları var mıdır?

 

Sorumluluk sigortaları ile toplumsal hayatta ortaya çıkan hukuki sorumluluklarımız teminat altına alınmaktadır. Bu sorumluluklarımız ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek durumlar sonucu üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar teminat altına alınmış olmaktadır.İşveren olarak çalışanlarımızın yaptıkları iş esnasında meydana gelebilecek tüm zararlar teminat altına alınabilmektedir. Hukuki sorumluluk dediğimizde, hukuki sorumluluk sigortaları sayesinde işyerinizin veya çalışanlarınızın faaliyetleri gerçekleştirmeleri esnasında hile veya kasıt halleri hariç olmak üzere hata, ihmal veya kusur neticesinde sebep olabilecekleri hukuki sorumluluklarımız teminat altına alınabilmektedir. Sorumluluk sigortaları ile hukuksal uyuşmazlıklar da teminat altına alınabilmektedir.Örneğin bir işverenin, işyerinde çalışan işçilerinin yapacakları hatalarına karşı meydana gelebilecek sorumlulukları kendi üzerinde kalacaktır.Sorumluluk sigortası aldığında bu işverenin sorumluluğu sigortaya intikal edecek ve sorumluluğu karşılayacak kurum sigorta şirketi olacaktır.Bu sayede işveren sorumluluğun maddi yönünden kurtulmuş olacaktır. Yani burada işverenin çalışanının bir üçüncü şahsa verdiği zararı karşılaması yerine sigorta şirketine transfer etmesi söz konusudur. Burada üçüncü şahın işverene bir tazminat davası açması neticesinde  ortaya çıkabilecek tazminatı sigorta şirketi üslenmiş olacaktır.