ismail TOSUN
loading...

Sigorta yaptırırken dikkat etmemiz gerekenler nelerdir?

 

Sigorta yaptırırken ilk dikkat etmemiz  gereken şey  poliçeyi düzenleyen kişilere doğru ve eksiksiz bilgi vermek olmalıdır.Çünkü sigorta sözleşmeleri sigorta ettirenin beyanı dikkate alınarak düzenlenir.Sigorta ettiren kişi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde bildirimde bulunmak zorundadır.Sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde sigorta şirketi sözleşmeyi daha ağır şartları da yapabilir.Örneğin primleri arttırabilir yada ödenecek tazminatı düşürebilir hatta sigorta sözleşmesini iptal edip tazminatı ödemeyebilir.

Bu konuda dikkat edilecek ikinci husus size verilen poliçenin içeriğidir.Yani açıklamak gerekirse sigorta poliçesi sigorta ettiren ve sigorta şirketi arasında yapılan sözleşmenin bir örneğidir.Ondaki bilgileri içerir. Yapılan sözleşme hem sigortalıyı hemde sigorta şirketini bağlayan hükümler içerdiğinden tarafların hükümlülüklerini öğrenebilmesi için poliçenin ve eklerinin incelenmesi gerekir.Tabi bu durumda poliçede anlaşılmayan hususlar olabilir.Bu anlaşılmayan hususları sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sormakta fayda vardır.Sigorta kapsamına alındığı düşünülen bir teminat, poliçede yer almıyorsa o kapsamda bir risk nedeni ile zarar oluştuğunda tazminat alınması mümkün olmayabilir. O nedenle bu husus oldukça önemlidir.

Son olarak sigorta ettiren prim tutarlarının ödenmesi konusunda dikkatli olmalıdır.Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının tamamının yada poliçe taksitli ise ilk taksitinin ödenmesi gerekiyor.Dolasıyla sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması sözleşmenin başlaması ve teminatın devam etmesi bakımından önem taşıyor. Şüphesiz ödeme makbuzunun saklanmasına da özen gösterilmesinde fayda vardır.