ismail TOSUN
loading...

Sigorta şirketi değişen aracın hasarsızlık indirimi devam etmekte midir?

 

Kasko sigortasında primler ve buna bağlı olarak hasarsızlık indirimi ile ilgili uygulamalar esasen serbest olmakla birlikte sektörde yapılan genel uygulama şirket değiştirildiğinde de hasarsızlık indiriminin devam etmesi yönündedir.Ancak hasarsızlık indirimi basamak ve oranları şirketler arasında farklılıklar gösterebilir.Hasarsızlık indirimi hakkı,  yeni araç satın alındığında da devam eder.Ancak zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Ve iki araç arasında bir prim farkı var ise bu fark duruma göre ya sigortalıdan tahsil edilir yada sigortalıya iade edilir.