ismail TOSUN
loading...

Seyahat sigortası yaptırmanın faydaları var mıdır?

Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurtiçinde seyahat eden, yurtdışına giden veya yurtdışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Bu sigorta ile seyahat tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, poliçede belirtilen teminatlar sağlanır. Bu teminatlar Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı, Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli ve Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli ile  Vefat eden sigortalının naklini kapsamaktadır.Yaptırılacak seyahat sigortası ile yurtdışı seyahatine çıkacak sigortalı, hem vize alabilmenin ön koşulunu sağlamış hem de seyahat sırasında karşılaşılabilecek her türlü riske karşı önlemleri almış olur. Seyahat sağlık sigortasının standart olarak kapsadığı güvenceler yanında sigorta şirketleri, kişisel sorumluluklar, bagaj kayıpları, kaza sonucu sürekli sakatlık ile kapkaç teminatları gibi teminatları da poliçeye ek teminat olarak koyabilir. Verilen ek teminatlar sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebileceğinden ayrıntılı bilgi için poliçeyi düzenleyen sigorta şirketine veya sözleşmeye aracılık yapan kuruluşa başvurmak gerekir.