ismail TOSUN
loading...

Sağlık sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?

 

Sağlık sigortaları, sigortalıların sigorta süresi içerisinde hastalanmaları veya bir kaza sonucunda yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ve varsa gündelik tazminatları genel şartlarla ve varsa özel şartlar çerçevesinde poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.Sağlık sigortasında dikkat edilmesi gereken husus, önceden geçirilen hastalıkların ve doğuştan gelen hastalıkların kapsam dışında olduğudur.Sağlık sigortası poliçesi hazırlanmadan önce sigorta şirketlerinin hazırlamış olduğu beyan formunun kişi tarafından doldurulması gerekmektedir. Bu beyan formunda, sigorta şirketinin değerlendirmesini etkileyecek her türlü hususu belirtmek gerekir.Aksi takdirde teminat ödenmez, poliçe iptali söz konusu olabilir.Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınır.Bu yüzden talep de bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir.Sigorta yaptıracak kişi sigorta şirketi ile mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir.Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması varsa bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi ve de bunun avantajlarının-dezavantajlarının öğrenilmesi gerekir. Sağlık sigortası, başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar poliçe özel – genel şartları ve istisnaların da tanımlandığı şekilde kapsam içindedir ve teminatlar dahilinde karşılanır.Tedavi esnasında problemlerle karşılaşmamak için poliçemiz de mevcut olan bekleme sürelerinin dikkat edilmesi büyük önem taşır.Sigortalının intihara teşebbüsü nedeni ile meydana gelebilecek hastalık veya yaralanmalar, uyuşturucu kullanımı ve poliçenin düzenlenmesi sırasında mevcut olan hastalıklar teminat dışı hallerdir.