ismail TOSUN
loading...

Sadece risk teminatının verildiği hayat sigortalarında prim nasıl hesaplanmaktadır?

 

Sadece risk teminatının verildiği hayat sigortalarında sigorta primleri; sigortalının yaşına ve seçilecek teminata göre belirlenmektedir. Bunun yanında yaş, cinsiyet ve meslek gibi unsurlarında dikkate alındığı hayat sigortası ürünleri bulunmaktadır. Bunun bir örnekle açıklayacak olursak aynı şartlarla düzenlenmiş ve 50000 liralık bir sigorta bedeli olan sadece risk teminatının verildiği bir hayat sigortasında 20 yaşındaki bir sigortalı ile 45 yaşındaki bir sigortalının ödeyeceği primler farklı oranlarda olacaktır.Aynı şartlarla düzenlenmiş 50000  liralık bir sigorta teminatı olan sadece risk teminatının verildiği bir hayat sigortasında tersanede çalışan bir sigortalı ile bir finansman kuruluşunda çalışan bir sigortalının ödeyeceği primler farklı olacaktır.