ismail TOSUN
loading...

Ortak Bahçe Kullanımı (Giriş Kat)

Giriş katında oturanlar ortak bahçeyi kullanan komşuları hangi durumlarda şikayet edebilir?

Ana gayrımenkulün bağımsız bölümünde ve giriş katında oturan kişinin kiracı veya kat maliki olup olmaması konuyu değiştirmez.Ortak yerlerde yapılan değişiklik veya eylemlerden rahatsız olan kişi yine ana gayrımenkulün bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak bu müdahalenin ortadan kaldırılmasını ve yapılan bir tesis veya bir eklenti varsa yıkılmasını isteyebilir.Ortak alanlarda rahatsızlık verici durumlar olarak çocukların gereğinden fazla ses çıkarması, köpeklerin havlaması, köpeklerin veya başka hayvan çeşitlerinin ortaya pislemesi durumunda, durumdan site yönetimine veya apartman yönetimine bildirilmelidir.Gerekli uyarılar yapılmalı, tutanaklar tutulmalı ve  durum konusunda bir sonuç alınamazsa yine Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmalıdır.