ismail TOSUN
loading...

Orta büyüklükte depremler ne tür hasarlara yol açmaktadır?

 

“6”  şiddetindeki depremleri; herkes duyar, yürümek güçleşir, ağır malzemelerden bir bölümü yerinden oynar, bacalar-sıvalar düşer, “7”  şiddetindeki depremleri; herkes duyar, ayakta durmak güçleşir, araç kullananlar deprem olduğunu anlar, yapıda sağlamlığına bağlı olarak yaralanmalar oluşur, “D” türü yapılarda çatlak ve yıkım oluşur, güçsüz ve takılı bacalar düşer, sıva, korniş, taş, fayans ve parapet gibi yapı süslemeleri düşer, “C” türü yapılarda çatlak oluşur, havuzlarda dalgalanma,  su birikintilerinde çamurlanma, kum ve çakıl birikintilerinde küçük kaymalar oluşur, “8”  şiddetindeki depremleri, araç sürmek güçleşir, “C” türü yapılarda yaralanma ve bir bölümünde yıkılma, “B” türü yapılarda önemsiz yaralanma olur, “A” türü yapılarda yaralanma olmaz, güçsüz duvarlar yıkılır, yontular, yüksekte duran su kuleleri, yığıntılar, kuleler ve bacalar yıkılır, temeli güçsüz ağaçtan yapılar devrilir, ağaç dalları kırılır, ağır malzemeler ters döner, su kaynaklarının verimi ve sıcaklığı değişir, kum fışkırmaları-sıvılaşma, yerde çatlaklar, ve kırıklar oluşur, toprak kaymaları olabilir.