ismail TOSUN
loading...

Öğrenciler hangi öğrenme metotları ile başarıları artar?

Üç tane bilinen genel – geçer öğrenme stili vardır. Görsel öğrenme tipleri, işitsel öğrenme tipleri, kinestetik dokunsal öğrenme tipleridir. Örneğin görsel öğrenme stiline sahip birisine birisi işitsel öğretmen tarafından bir şeyler öğretmeye çalışılıyorsa başarı şansı sıfırdır. Dolayısıyla öğrencilerin ilk yapacakları şey kendi öğrenme stillerini görsel mi , işitsel mi , dokunsal mı veya bunların toplam öğrenme yetenekleri içinde payları ne kadar % ne kadar işitsel %ne kadar görsel % ne kadar dokunsal bunları anlamaları gerekir.
Bir de toplum zeka denilen hangi zeka türünün keskin olduğu hangilerinin daha çekinik olduğunu keşfetmeleri gerekiyor. İnternette çoklu zeka diye girilirse onunla ilgili testler mevcuttur. Bu ikisini öğrenmek gerekiyor. Ondan sonra da mutlaka ve mutlaka bunların üzerine bu doğru soru sorma tekniklerini öğrenmek gerekiyor.