ismail TOSUN
loading...

Nelerimizi sigorta ettirilebiliriz?

 

Sigorta sözleşmesi yapılabilmesi için öncelikle gerçekleşme ihtimali olan bir risk bulunmalıdır.Bu riske maruz kalan ve ekonomik değer taşıyan herhangi bir mal sigortalanabilir.Bu çerçevede bir yangın sigortasının konusu bir konut ve bir ev eşyası veya bir fabrika ve  fabrikada yer alan makineler olabilir.Aynı şekilde gerçekleşme ihtimali olan bir olay karşısında ortaya çıkabilecek ekonomik zararlar sigortalanabilir.Sağlık sigortalarında sigorta süresi içinde ortaya çıkan hastalıkların tedavi masrafları sigortalanmaktadır.Benzer şekilde ferdi kaza sigortalarında ise bir kimsenin kaza sonucu yaşamını yitirmesi veya bedensel bütünlüğünün zarara uğraması nedeni ile ortaya çıkan zararlar karşılanmaktadır. Kişinin belli olaylar karşısında üslenmek zorunda kalacakları hukuki sorumlulukta sigortanın konusu oluşturabilir.Buna örnek olarak trafik sigortaları verilebilir. Burada kişilerin üçüncü kişilere verdiği zararlardan doğan sorumluluğu sigortalanmaktadır.Ayrıca kişilerin yaşamları da sigortalanabilir.Bu konudaki hayat sigortasında sigortanın konusu   kişinin yaşamıdır.