ismail TOSUN
loading...

Mesleki sorumluluk sigortası ne demektir?

Mesleki sorumluluk sigortası sigorta poliçesinde belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti yerine getirirken meydana gelen zararlara karşı koruma sağlayan bir sigortadır.Mesleki sorumluluk sigortalarının zarar ve teminat kapsamı sözleşme süresi içerisinde meydana gelen olay sonucu doğan ve zorunluluk hükümlerince tazmini sözleşme süresi içinde veya sonrasında talep edilen zararlar veya sözleşme yapılmadan önce yada sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeni ile sadece sözleşme süresi içerisinde sigortalıya karşı ileri sürebilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilmektedir.Örneğin bir avukatın mesleğini ifa ederken müvekkiline karşı yaptığı bir hata sonucunda bir zarara uğradığında kişinin bu sorumluluğu tazmin edebilmesi amacıyla meslek sorumluluk sigortası yapılır. Mesleki sorumluluk sigortaları poliçelerinde bir üst yada alt limit yoktur çünkü zorunlu poliçeler olmadığı için bunlar serbestçe karşılıklı iki tarafın anlaşmasına göre belirlenmektedir.Yalnız bu sorumluluk sigortalarında iki tane şekil vardır yapılabilecek.Bunlar zorunlu veya ihtiyari olarak yapılabilirler. Zorunlu sigortalar kanunen belirlenmiş ve yapılması zorunlu sigortalardır. Diğer sigortalarda isteğe bağlı sigortalardır ve bunlar sigortacılık mevzuatında sayılmaktadır.