ismail TOSUN
loading...

Liposuction ameliyatında hangi teknikler kullanılır?

Liposuction oldukça basit bir ameliyat gibi gözükmekle birlikte zaman içerisinde oldukça gelişme göstermiştir. Bugün kitaplarda sıkça görülen sınıflandırma, kuru teknikler, ıslak teknikler , süper ıslak teknikler, tümesan teknikler gibi tekniklerden en çok tercih edilen tümesan tekniğidir. Onun yanında süper vet denilen teknikte uygulanabilir. Genellikle kuru teknikler liposuction  sonrası yağ verme amacı güdülüyorsa o zaman tercih edilebilecek yöntemlerdir. Burada solüsyonlarla vs fazla şişirilmemiş yağ dokusunun prepera edilebilmesi açısından kuru teknik uygulanabilir. Ama daha çok liposuction da tümesan veya süper vet teknikleri tercihe edilmektedir. Buradaki amaç kuru teknikte eğer bir yerden bir dokuyu hiç bir şey vermeden sadece uyuşturup alırsanız orada kanama riski olacaktır. Ama orayı bir şekilde damarları büzüştürebilecek bir sıvı ile hem oranın basıncını arttırarak oraya baskı uygulayarak orası beyazlaştırılırsa oranın beslenmesi belli süre azaltılırsa orada kanın bir tarafa sızması , kanaması veya bir yerlerin bir şekilde parçalanıp harabiyet olması söz konusu olmayacaktır. Böylece neredeyse safa yakın yağı dışarı vakumlamak söz konusu olacaktır. Bu da komplikasyonları ,emboli,felç, kanama gibi durumları sıfıra yakın hale getiren tekniklerdir.