ismail TOSUN
loading...

Lens kullanmak göz kanlanmasına sebep olur mu?

Kontak lens kullanımı gözde kızarıklığa kanlanmaya sebep olabilir. Yani devamlı kontak lens kullanan birisinde bile göze en ufak bir toz kaçtığında herhangi bir partikül kaçtığında gözde kızarıklık ama buna yine eşlik eden batma bir rahatsızlık hissi olur ki kişi bunu kendi fark edebilir. Kontak lensi çıkartıp tekrar takıldığında, temizlendiğinde gözde bu kızarıklığında yavaş yavaş gittiği görülür. Onun dışında önemli olan kontak lensin gözüne tam uygun olmayan düzgün oturtulmamış rahat etmeyen kontak lens varsa ki bu daha önemli gözde kızarıklık kanlanma olur. Daha sık tekrarlar. Hemen takıldığında ortaya çıkar. O yüzden ilk defa kontak lensi mutlaka doktor kontrolünde ve doktor reçetesi ile verilmesi önerilir.

Kontak lens kullanan bir kişide eğer herhangi bir mikrobik, virütik , konjonktivit bir durum ortaya çıktıysa yine gözde kızarıklık, kanlanma görebiliriz. Onun dışında uzun süre bilgisayar başında çalışmakta , televizyon ekranına bakmak, monitörü takip etmek yine bilgisayar oyunları ile uzun süre vakit geçirmek gözü kuruttuğu için zaten gözde de kontak lens mevcut olduğu için gözde kurumaya bağlı şikayetler daha erken ortaya çıkar. Kızarıklıkta bunların en başta gelenidir. Kontak lens kullanan bir kişide alerji geliştiğinde ki bu herhangi bir maddeye olabilir, makyaj ürünü olabilir, kullanılan bir herhangi bir kreme karşı olabilir yine gözde kızarıklıklar, kanlanmalar ortaya çıkarabilir ve bu daha uzun süreli olacaktır. Bu şekilde devam ettiğinde mutlaka bir doktor kontrolünden geçilmesi gerekir. Gözler ovuşturulup kaşınmamalıdır. Bunun dışında uzun süreli yıllarca kontak lens kullanan bireylerde zaman içinde kontak lense karşı intolerans denilen yine alerjinin yoğun bir şekilde gelişmektedir. Burada daha kalıcı daha uzun süreli kızarıklıklar görülmektedir.