Korkmak Genetik midir?

KORKMAK GENETİK BİR HASTALIK MIDIR?

Genetik olan korkularımız var, aştığımız korkularımız var artık onlar genetik olmuyor. Genel inançlarımız var, toplumsal inançlarımız var, ailesel inançlarımız var dünyada ne kadar insan galiba 6.7 milyara ulaştık ne kadar insan o kadar inanç o kadar realite mevcut. Realitemiz devamlı değişiyor. Dışardaki olaylarla devamlı yineleniyor.

Nötr kalabilmek çok önemli. Nötr kalabildiğiniz zaman doğanın davranış biçimini sergiliyorsunuz. Fakat kubbiyete takıldığınız zaman bu iyidir bu kötüdür dediğiniz zaman bu size bir takım korkuların oluşmasında sizde neden oluyor. Dolayısıyla kötü olan herşeyden kaçınmak arzusunu duyarız. Çünkü bize acı vermesin diye uzaklaşmak isteriz. Buda bişeyin olacak korkusunu yaratır bizde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir