ismail TOSUN
loading...

Komşularım evimde beslediğim hayvandan şikayetçi, hakları var mı?

Apartman veya siteyi ait yönetim planında hayvan beslenemez diye temel bir kural varsa, bu kurala kat malikinin ve kiracıların mutlak suret ile uyması gerekir.Bu yasak akabinde hayvanın büyük olması, küçük olması, rahatsızlık verip vermemesi gibi bir kurala bakılmaz.Eğer site veya apartman yönetim planında hayvan beslenemez diye bir yasak yoksa genel kurallara uymak gerekir.Tabiki hayvan beslenebilir, ancak burada da kat mülkiyeti kanunun kiracı ve kat maliklerine yüklediği ‘ komşunu ve etrafının rahatsız etme ” kaidesine uyarak bu iş yapılabilir.Hayvandan rahatsız olup olmama somut bir kriter değildir.Kimi insan rahatsız olabilir, kimi insan rahatsız olamaz bunun bir ölçüsü olmadığı için anlaşmazlık halinde yine ana gayrımenkulün bulunduğu sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak meselenin giderilmesine başvurulabilinir.