ismail TOSUN
loading...

Kiracıların apartman yönetiminde hakları var mıdır?

Kiracıların apartman yönetiminde fazla bir sorumlulukları ve yapabileceği bir şey bulunmamaktadır.Örneğin bir kiracı apartman yönetim kurulunun almış olduğu kararların iptali yoluna gidemez. Aidatların indirilmesini talep edemez.Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak konuşma hakkı kendisine divan başkanı tarfından verilmesi halinde dilek ve temennilerde bulunabilir.Kiracı oy kullanamaz ancak kullanmış olduğu gayrımenkulun kat malikinin kendisine verdiği vekaletle oy kullanabilir, yönetime seçilebilir, denetçi olamaz.Denetçi olabilmek için kat maliki olmak gerekir.Yürürlükteki Kat Mülkiyeti Kanunumuz kiracılara, site yönetimine karışma konusunda fazla bir yetki tanımamıştır.Aidatlar konusunda kiracı herhangi bir şey yapamaz.Apartman yönetim kurulu tarafından hangi aidat belirlenmişse onu ödemekle yükümlüdür.Tek yapabileceği şey, kendi kat maliki ile konuşup bunu halletmektir.