ismail TOSUN
loading...

Kepçe kulak ameliyatsız düzeltilebilir mi?

 

[highlight]Ameliyatsız[/highlight] dışarıdan yapılacak müdahale ile olan düzeltmeler geçicidir. Yani kulağı yapıştırmak veya kulağı yaklaştırıcı bandaj takmak bunlar kepçe kulağın kıkırdağının yapısını değiştirmediğinden dolayı kulak yine eski halini alacaktır. Kıkırdağın yapısıyla yapılan oynamalardan sonra kulağın düzelmesi mümkün olabilir. Bu da cerrahi bir işlemdir. Kulağın kıkırdağına ulaşmak arkasından küçük bir kesi ile kesilerek kulağın kıkırdağına ulaşılır ve bu kıkırdağa özel dikişler vasıtasıyla kıkırdağı katlamak ve kıkırdağın bazı bölgelerini zayıflatmak, inceltmek suretiyle olabilmektedir. Dışarıdan yapılacak bir işlemle bu kıkırdağın zayıflatılması veya katlanması şu anki tekniklerle mümkün değildir. Ancak daha hafif düzeydeki kepçe kulaklarda kulağın arkasından bir kesi yapmadan sadece bazı deliklerden girilerek dikişler vasıtasıyla kulağın geri alınması mümkün olabilmektedir. Ancak her hastada bu mümkün olamamaktadır. Mümkün olabilecek hastalar , kulak yapısı müsait olan , kulak kıkırdağı yumuşak olan hastalar içindir ve kulağın şekil itibariyle bozukluğa sebep vermeyecek kulak tiplerinde böyle bir işlem ameliyatsız sadece dikişe geriye çektirme yöntemi uygulanabilmektedir. Her hastaya bu uygun değildir. Bu işin uzmanı olan plastik cerrahı ile görüşerek kulağın hangi işleme uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Ancak cerrahi haricinde plastik cerrahların yaptığı işlemlerin hariciyle dışarıdan bir cihaz uygulaması ,atel takmak veya bir bandaj uygulamak bu şekilde kulakların düzeltilmesi mümkün olmamaktadır. Çünkü kulak kıkırdağının bir hafızası vardır . Kıkırdağa dışarıdan katlanırsa bile bu hafızadan dolayı kıkırdak yeniden eski haline gelir ve o şekle dönüşür. Yani kepçe olan kulaklar geçici olarak düzelmiş gibi görünse bile yeniden kepçe haline gelir. Dışarıdan yapılan uygulamalarla kalıcı bir çözüm ortaya koymak mümkün değildir. Zaten cerrahi olarak yapılan işlemde içeriden girilerek kıkırdağın düzeltilmesi ve kulakların olması gereken hale döndürülmesi işlemidir. Bu işlem kalıcıdır. Ömür boyu sürer. Ancak diğer yapılan işlemlerle böyle bir garanti yoktur. Kesinlikle eski haline dönecektir. Cerrah ile yapılan görüşmeden sonra bu basit işleme kolayca karar verilebilir.