Kefilin sorumluluğu ne zaman bitmektedir?

 

Kefaret üç şekilde [highlight]sona erebilir[/highlight].Birincisi kefalete konu olan borcun ödenmesi ile kefalet [highlight]ortadan kalkar[/highlight].Eğer kefalet sınırlı bir süre için verilmişse sürenin sonunda doğacak borçlar için kefil sorumlu olmayacaktır.Bu süre içerisinde doğan borçlardan da kefalet süresinin bitiminden sonra alacaklının hukuki borçluya başvurması gerekmektedir.Eğer 1 ay içerisinde bu başvuru gerçekleşmezse kefalet kendiliğinden[highlight] ortadan kalkar[/highlight].Kefil sınırsız süreli bir kefalet vermişse bu durumda borcun sona erdiği tarihten itibaren alacaklı borçluya yine hukuki olarak 1 ay içerisinde başvuruda bulunmalı ve parasının kendisine verilmesini istemelidir.Eğer bu başvuruyu gerçekleştirmezse alacaklı yine bu durumda kefaret ilişkisi [highlight]ortadan kalkacaktır[/highlight].Sözleşme sürdükçe kefalet devam etmez yani şöyle bir kefalet ilişkisinden bahsediyorsak kefalet miktarı ve kefalet süresi belirli olmalıdır.  Bu sürenin bitiminde kefalette [highlight]ortadan kalkacaktır[/highlight] ancak sınırsız süreli bir kefalet verildiyse tabi bu durumda borç ödenene kadar kefalet ilişkisi devam edecektir.Kira sözleşmelerindeki kefiller dönemsel kira borcundan sözleşmede taahhüd ettikleri ölçüde sorumlu olacaklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir