Kefil, ödemek zorunda kaldığı parayı borç sahibinden alabiliyor mu?

 

Kefil, asıl borçlunun ödemesi gereken [highlight]borcu[/highlight] ödediği zaman bunu asıl borçluya bildirmek zorundadır.Bu bildirimden sonra alacaklı tarafına da elindeki rehinleri ve senetleri  iade etmesini talep etme hakkına sahiptir.Bunları yaptıktan sonra [highlight]borcu[/highlight] ödeyen kefil asıl [highlight]borçluya[/highlight] karşı alacak davası açabilir.Bu ödemiş olduğu parayı hukuksal yollarla tahsil etme yoluna gidebilir.Bunun yanı sıra eğer sözleşmede kendisinden başka kefiller varsa bunların oranları nispetinde rücu şansı her zaman mevcuttur.[highlight]Borçlu[/highlight] adına ödeme yaptığına dair belgeyi elinde bulundurması ilerde açacağı dava da dayanak olması açısından çok önemlidir.Bu sayede davasını daha fazla güçlendirebilir. Bilindiği üzere [highlight]borçlu[/highlight] bir sözleşme de edinenin ifa edilmesini taahhüt eden kişidir, kefil ise bu edinenin yerine getirilmemesi durumunda bu edinenin kendisi tarafından yerine getirileceğini taahhüt eden kişidir.bu anlamda eğer [highlight]borçlu[/highlight] parayı ödemezse bütün sorumluluk kefile kalacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir