ismail TOSUN
loading...

Kasko sigortası nedir?

Kasko sigortası kara yolunda kullanılabilen motorlu , motorsuz taşıtların ,römorkların, karavanların, iş makinelerinin ve lastik  tekerlekli traktörlerin çarpışmasından, yanmasından, çalınmasından yada çalınmaya teşebbüs edilmesinden ve 3.şahısların kötü niyetli hareketlerinden dolayı uğrayacağı  maddi zararları temin eden bir sigortadır, Bununla birlikte gerek dururken gerekse hareket halindeyken sigortalının veya aracı kullananın idaresi dışında aracı ani ve harici etkiler neticesinde sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, yuvarlanması gibi kazalarda teminat altındadır. Bahsettiğim bu risklerin tamamı sigortalı tarafından seçilebileceği gibi sadece bir veya bir kaçı da seçilerek teminat altına alınabilmektedir. Son olarak kasko sigortasını sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerli olduğunu da  belirtmekte fayda olacaktır.