ismail TOSUN
loading...

Kasko sigortalarında sigortalının değişmesi durumunda nasıl olmaktadır?

Poliçe sözleşmesi süresi içinde araç sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi kendiliğinden fes edilmiş olur. Tabi poliçe feshi tarihi ile poliçe vade sonu arasında kalan gün için ödenmiş olan bir prim varsa bu prim gün esasına göre sigorta ettiren kişiye geri verilmektedir.Sigortalı veya sigorta ettirenin ölümü halinde ise sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ve borçlar mirasçılara geçer. Bu durumda sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibinin durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmesi gerekmektedir.