ismail TOSUN
loading...

Karma ve Reenkarnasyon

Karma ve reenkarnasyon birbirine iç içe geçmiş ikiside çok önemli bir sistemin önemli bir parçalarıdır. İkisinide birbirinden ayırmak çok kolay değildir. Çünkü sistem birlikte ve aynı paralelde gider. Öncelikle reenkarnasyon ruhun evrensel yolculuğu olduğuna inanır. Reenkarnasyondaki sistem ruhun bir yolculuk yaptığıdır ve bu evrensel bir yolculuktur. Bu dünya hayatımızsa bu evrensel uzun yolculukta aslında bir anlamda han gibidir. Bizler yolcuyuzdur bir süre bu handa konaklarız ve sonra bu handan ayrılmak zorundayızdır. Bunun içinde ruhsal bilgeliğe tanrıya veya inandığımız bir yaratıcıya daha layık hale gelmek için yolumuzu bilgelik düzeyine taşımak zorundayızdır. Dolayısıyla da reenkarnasyon sisteminde bu bilgeliğe ulaşmanın hayatı bir kere gelmekle olamayacağına inanılır. Bir kaç kere hayatı deneyimleyerek ve çeşitli yollardan geçerek ruhu bilgelik düzeyine gelebileceği düşünülür. Dolyısıyla biz bu hayata gelip çok erken yaşta yaşamı terk edebiliriz çok uzun süre yaşayabiliriz. Fakirliği deneyimleriz. Zenginliği deneyimleriz, çirkinliği, güzelliği, sağlığı, ilişkiler ile ilgili sorunları bir çok hayatta bir çok konuyu deneyimleyerek ruhumuza çeşitli kodları yükler ve bilgelik noktasına ulaşırız. Dolayısıyla karmada burada devreye girer. İşte bu ruh yolculuğu sırasında eylemlerimizin sonuçlarının bu hayatı ve ruhumuzu nasıl bir olgunluk düzeyine getirebileceğikarmayla yani eylemlerimizle birlikte bir paralel gider. Dolayısıyla reenkarnasyonla karmayı birbirinden ayırmak çok kolay değildir.