ismail TOSUN
loading...

Karma ve kader arasında nasıl bir ilişki vardır?

Kader en geniş anlamıyla bu hayata gelirken bize bir yol haritası verilmesi ve bu yol haritasından fazla dışarı çıkamamız anlamındadır. Yani içinde mutlak değişmeyen yasalar olduğuna inanılan bir kavramdır kader. Kaderin bu anlamda ne kadar doğru veya yanlış işlediği konumuz arasında değil. Ama karmayla kaderi bu bakış açısıyla incelediğimizde karmada bir değiştirebilme gücümüz vardır. Karmada odak noktası olan enerji sizdedir. Bu güç aslında sizde bulunur. Siz şu anda şimdide yaşarsınız. Karmanın gücünün en yüksek olduğu nokta şimdidedir. Geçmiş hayatınızdan yada geçmiş olaylardan bu güne aktardığınız şey şimdide toplanır. Şu anda hareket tarzınız şu anda şimdiyi nasıl algıladığınız ve nasıl davrandığınızsa geleceği bir şekilde değiştirir ve o gibi düzeni oluşturur. Dolayısıyla karmanın kaderden en önemli farkı seçim şanslarınızın olmasıdır. Bu seçim şanslamızı doğru şekilde kullanırsak kendi hayatımızda seçimsel bir takım yollara gidebiliriz. Ama bize gelen herşeyi olduğu gibi alırsak ve orda hiçbir değişikliğe gitmezsek veya bir değişiklik yapma ihtiyacını idrakını hissetmezsek kendimizde bu anlamda kendi kader çizgimiz içerisinde hep aynı devinimde ve aynı şeyleri deneyimlemek ve öğrenmek zorunda kalarak bu hayatı devam ederiz. Bunu şu şekilde anlatmak aslında son derece doğru olur. Bir anlamda karma üniversite gibidir. Üniversite okurken eğer alttan bir takım dersleri üst sınıfa taşırsak orda zorluklar başlar. Belki okulunuz uzar yada başka problemlerde uğraşırız. Karmada aynı şekilde işler. Bu sistem içerisinde işler. Hayat bir üniversiteyse geçmiş hayatımızdan bu hayata taşıdığımız dersler bizim alttan getirdiğimiz derslerdir ve burda mutlak olan bizim mezuniyetimizdir. Dolayısıyla bunları bir şekilde vermek için o sene daha fazla efor sarfetmek zorunda kalırız. Yani hayatımızı eksik bıraktığımız konularda daha fazla efor sarfetmek ve daha fazla zorluklarda karşılaşmak zorunda kalırız. Dolayısıyla toparlarsak karma ve kader arasındaki en önemli denge bir mutlak bilinç vardır bize verilen bir mutlak paket olabilir ama bunun içerisinde nasıl hareket edeceğimiz hangi yollara gideceğimiz kendi seçimsel özgür irademizle belirlediğimiz bir şeydir.