ismail TOSUN
loading...

Karakalemde obje perspektifi ne demektir?

 

Karakalemde obje perspektifi bir kompozisyonun içerisinde önde duran objelerin vurgulanması tonla veya çizgi değerleriyle arkaya doğru da bu tonlanan objelerin silikleşerek hafiflemesidir. Bu perspektif objelerin arasındaki hiyerarşiyi sağlar ve bunun sonucunda kompozisyon bir bütün olarak kağıdın içinde yetkinleşmeye doğru yol alır. Bunu örneklendirirken bir kadrajın içinde ön arka ilişkisi olan objeleri düşünmek gerekirse örneğin bir küre önde onun arkasında belki bir basit anlamda düşündüğümüz için geometrik olarak küplerden biri olabilir. Önde de belki daha ince ve uzun bir şekilde kutu yer alabilir. Objelerin bu şekilde hiyerarşik bir düzen içinde yer aldığı bir kompozisyonda perspektif  önden arkaya doğru hafifleyerek vurguyu azaltarak mümkün olur. Bunun için hem çizgi değeri hem ton anlatımına geçtiğimizde kutuyu daha çok vurgulamak küreyi ikincil sıraya  küp ise en sona atılarak en arkada olduğu için çizgi değeri ve tonlama olarak daha silik bir şekilde bırakılacaktır. Bunun bir ters anlatımı da öndekini koyu yapmak yerine öndekini açık bırakmaktır. Bu da bir anlamda perspektiftir. Arkadaki daha koyuya gömülüp erirken öndeki açık kalarak aynı şekilde perspektif sağlanmış olur. Bu da bir tercihtir.