Ingilizceden Türkçeye Ekonomi Terimleri

Aşağıda bazı ekonomi terimlerini bulabilirsiniz. çevirdiğim makalelerden bazılarından bir kaç kesittir. Zaman buldukça ekelemeye çalışacağım.

#Branch peculiarities= şube özellikleri

#Capital operation= Sermaye operasyonu

#Lending Capital = kredi verme

#Basis = Temel

#Commercial capital= Ticari sermaye

#Commercial profit= Ticari kar

#Market relations= Pazar ilişkileri

#Agriculture sector= tarım sektorü

#agrarian= tarım

#sphere of production= üretim alanında

#operate in the sphere production= üretim alanında faaliyet göstermek

#lending capital= Borç verme sermayesi

#industrial capital= sanayi sermayesi

#Loan interest= kredi faizi

#temporary = geçici

#another person for a fee= ücreti karşılığnda başka birine

#terms of temporary= geçici şartlar

#which is called loan interest= buna kredi faizi denir

#which is called …. = …. şeklinde adlandırılır.

#predecessor = atası öncesi, önceki kuşak, öncel

#usirious= yüksek faizli

#usirious capital= kullanılabilir sermaye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.