ismail TOSUN
loading...

Her ev için konut kredisi alınabiliniyor mu?

Ülkemizdeki mortgage yasası dünyadaki mortgage yasasından biraz daha farklı çıkmıştır.Bunun nedeni de ülkemizde çok iyi bir ev stoku yoktur. Evler çoktur ama çoğu eski binalardır.Kaçak bina çok fazla vardır.Deprem riski taşıyan, tadilat görmesi gereken bunları elediğiniz zaman kaliteli konut stoğu çok azdır.Bunları bildikleri için inşaatdaki konutlara da mortgage kredisi kullandırmışlardır.Dünyada böyle bir örnek yoktur.Dünyada mortgage bitmiş eve kullanılır ama ülkemizde nitelikli ev ihtiyacı acil olduğu için inşaattan olan evlere de mortgage kredisi kullanılabilir. Yeter ki kat irtifak tapusu olsun.Kat irtifak tapusu çok önemlidir.Kat irtifak tapusu olan evlere mortgage kredisi kullandırılır. Ama bunların yarın ikincil piyasalarda kağıda dönüp satılması için bunlarda o zaman kat mülkiyeti olan, kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki fark da kat irtifakı inşaat yapılırken izinler alındıktan sonra bağımsız bölümlerin bölünerek yapıldığı bir şeydir.Kat mülkiyeti de resmi devlet kurumlarından oturma izinleri alındıktan sonraki tapuda ikinci aşamadır. Mortgage de en çok da kat mülkiyetli olanları tercih edecektir.Yani her türlü yaşam standardı için izin alınmış konutlar mortgage kapsamına girip ikincil piyasalarda satılacaktır ama şunda mevcut durumda nitelikli konut az olduğu için inşaatdan olan konutlara da kat irtifaklı konutlara da konut kredisi kullandırılabilir.