ismail TOSUN
loading...

Hayat sigortasında birikimlerimizden borç alınabilir mi?

Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmamış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş hayat sigortası poliçesi üzerinden borç alınabilmektedir.Alınan borç ve hesaplanan faizler vadesinde ödendiği sürece poliçe yürürlükte kalacaktır.Ancak bu alınan bu borç ve faizler vadesinde ödenmediği takdirde sigorta şirketi tarafından borcun ödenmesine yönelik olarak sigortalıya bir ihbar mektubu gönderilecektir ve bu ihbar mektubunda yeniden bir ödeme tarihi verilecektir.Bu ödeme tarihinde de borç ödenmemesi durumunda sigorta şirketi ana para ve faizleri düşerek kalan tutarı sigortalıya iade edecektir.Burada dikkat edilmesi gereken ve unutulmaması gereken bir hususu açıklamak gerekir; burada sigorta şirketinin verdiği borç, sigortalının birikimleri üzerinden değil sigortalının birikimleri esas alınarak sigorta şirketi tarafından verilen bir kredi ve borç niteliğinde olmasıdır.