ismail TOSUN
loading...

Hangi ilaçları birlikte kullanılmamalıdır?

Farklı türden ilaçların bir arada kullanılması durumunda her zaman ilaç-ilaç etkileşmeleri ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bir gurup ilaç ile başka bir gurup ilaç kullanımı sırasında böyle etkileşme ortaya çıkacak diye bir kural yoktur. Potansiyel olarak her ilaç başka bir ilaçla etkileşebilir. Bu anlamda düşünüldüğünde ilaç etkileşmeleri bir okyanusa benzetilebilir. Bu nedenle bunu öngörmek ve önlemek mümkün olmayabilir. İlaçları başka ilaçlar ile birlikte kullanmamak gerekir. Başka bir ilaçla kullanımı sırasında mutlaka hekime danışılmalıdır veya hekim önerisi üzerine ilaçlar bir arada kullanılmalıdır. Hekim önerisi olduğu halde ilaçlar birbirine etkileşebileceği de unutulmamalıdır.
Bir ilaç diğer bir ilacın etkisini arttırabilir veya diğer ilacın etkisini azaltabilir. Etkisini arttırması durumunda yan etkileri ve toksik etkileri ile beraberinde artacaktır. Etkisinin azaltması durumunda ise var olan hastalığa ait belirtiler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle ilacın etkisinin artması ya da azalması yönünde ilaç-ilaç etkileşmeleri ortaya çıkabilir. Birbirleri ile etkileştiği bilinen iki ilacın aynı kişide kullanılması veya kullanılmaması durumu da söz konusudur. Aynı anda bu ilaçların kesinlikle alınmaması gerekir. Farklı süreler içerisinde örneğin bir ilacı aldıktan bir kaç saat sonra diğer bir ilacın alınması ile etkileşme azalabilir. Ancak bu da kesin bir kural değildir. İlaçlar birbirlerinden farklı sürelerde alındıklarında ile birbirleri ile etkileşmeye neden olabilirler.