ismail TOSUN
loading...

Ferdi kaza sigortasında teminat dışı haller varmıdır?

 

Bazı haller ferdi kaza sigortası teminat hali dışında kalabiliyor.Bu haller neler; savaş veya ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalar, grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerini, kavgalara iştirak, cürüm veya cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs etmek, tehlikede bulunan kişileri veya malları kurtarmak hali haricinde sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, 3713 sayıl Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan zararlar veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan bir takım müdahaleler sonucunda meydana gelebilecek biyolojik veya kimyasal kirlenme, bulaşma ve zehirlenmeler nedeni ile oluşabilecek bütün zararlar, bunun dışında nükleer, kimyasal, biyolojik silah kullanımı veya nükleer, kimyasal, biyolojik maddelerin açığa çıkmasına neden olabilecek her türlü saldırı ve sabotajlar, yine 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı olarak sabotajlara iştirak sigorta teminatı dışında olan haller olarak karşımıza çıkmaktadır.