ismail TOSUN
loading...

El yazısı analizi yapabilmek için nasıl bir eğitim alınmalıdır?

Ülkemizde el yazısı, imza incelemeleri konusunda şu şekilde yetişme söz konusudur. Polis ve Jandarma bünyesinde kriminal laboratuvarlar vardır. Bu laboratuvarlara polis teşkilatının içinde akademi mezunu polis memurları seçiliyor ve 3 yıllık usta çırak şeklinde bir eğitime maruz kalıyorlar. Laboratuvar çalışıyorlar. 3 yılı tamamlayıp tez verip arkasından sınava girdikten sonra uzmanlık hakkı kazanıyorlar. Benzer olarak adli tıp uzmanlığında da bir süreç yaşanıyor. Adli tıp uzmanlığı 4 senelik bir uzmanlık eğitimi ve 6 senelik tıp eğitimi sonrasında olmaktadır. 4 sene belli periyotları bu tür laboratuvarlarda geçiyor ve bu laboratuvarlarda çalıştıktan sonra da adli tıp uzmanı olmakla birlikte dosya yapabilme ve imza atabilme yetkisi kazanılıyor. Ülkemizde bu konuda bu tür kriminal laboratuvar çalışanları ,emeklileri ve adli tıp uzmanları görev yapabiliyor. Bu konu ile ilgili bir bilirkişi noksanlığı söz konusudur. Ama okulu yoktur. Bütün dünya bu şekilde yetiştiriyor. Daha ziyade meslek içi eğitim ya da usta-çırak şeklindeki bir eğitimle ortaya çıkan bir alan olmaktadır.