ismail TOSUN
loading...

Devlet Destekli Tarım Sigortası yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?

 

Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden  riskleri teminat altına alınması amaçlı bir sigorta sistemi kurulması planmış ve bu amaçla tarım sigortaları kanunu çıkarılmıştır. Tarım sigortaları kapsamında teminat altına alınacak risklerin için düzenlenen sigorta sözleşmelerinde standardizasyonu sağlanması, oluşacak hasarların tek bir hasar merkezinden ödenmesi ve ülke genelinde tarım sigortalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla bir sigorta havuzu kurulmuştur.Bu sigorta havuzunun yönetimi kamuoyunda TARSİM olarak bilinen Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi tarafından yürütülmektedir. Devlet destekli tarım sigortalarını TARSİM’ e üye sigorta şirketlerinin acenteleri aracıyla yaptırabilirsiniz. TARSİM üyesi sigorta şirketlerine ise TARSİM’ in   internet sitesi www.tarsim.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Devlet destekli tarım sigortalarında dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi çiftçinin, çiftçi kayıt sistemine kayıt olması gerekliliğidir.Eğer bu kayıtlarda bir hata varsa kaydın yapıldığı il veya ilçe tarım müdürlüğüne başvurularak bu hatalı kayıtın düzeltilmesi veya güncellenmesi gerekmektedir.Ayrıca bir hasar meydana geldiği zaman sigortalının yanlış bir hasar nedeni belirtmesi durumunda yapılması gereken herhangi bir şey bulunmamaktadır.Çünkü bu gibi durumlarda bölgeye bir eksper gönderilecek eksper de hazırladığı ekspertiz raporunda gerçek hasar nedenini belirleyecektir.