27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

1961 yılında Uluslararası Tiyatro Birliği (ITI)tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü olarak yaratılmıştır. Bu gün dünya tiyatro grupları  tarafından kutlanmaktadır.Uluslararası ve ulusal bir çok etkinlikler de yer almaktadır.

Amacı UNESCO tarafından kurulan ITI’nin “sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO’nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak” gibi hedefleri, Dünya Tiyatro Günü’nde bir kez daha hatırlatılmaktadır.

Dünya Tiyatro Günü tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir.

Yağlıboya resimde konulara göre nasıl ayrılır?

Yağlıboya resimde konularına göre resimleri tarihsel olarak mitolojik olarak portre olarak peyzaj olarak natürmort olarak ve tür remi denilen güncel hayatı anlatan resimler olarak kategorilere ayırabiliriz.

Röprodüksiyon bir sanatçının eserinin başka birisi tarafından kopya edilmesidir. Bir çok sanat tarihinde de sanatçılar onlardan önce gelen ustaların resimlerinin röprodüksiyonlarını kopyalarını yapmışlardır. O şekilde eğitim almışlardır. Yağlıboyada röprodükyon yapmak uygun görülmektedir. Çünkü kişiye bir çok şey katar. Önceden çözümlenmiş bir usta tarafından yapılmış sanat eserinden bir çok şeyler öğrenilebilinir.