ismail TOSUN
loading...

Bombalar genel olarak nerelere konulmaktadır?

 

Parti binalarına genelde yerleştiriliyor. Ayrıca devletin otoritesini sarsmak için yabancı sermayenin ülkeye gelmesini engellemek maksadıyla yabancı kuruluşlara sıkça konuluyor. Bombanın genelde konulmuş olduğu yerler bunlardır.Farklı dini inanç grupları olan ibadethanelere ve,mabetlere iç çatışmanın kıvılcımlanması ve ateşlenmesi maksadıyla yerleştiriliyor.Yakın tarihimizde 15-20 kasım 2003 da ülkemizde uluslararası terör eylemleri gerçekleşmiştir. İngiliz konsolosluğu, yabancı banka vardı bu eylemlerin içerisinde.Gerçekten dünya kamuoyunda çok zor durumda bırakıp, yabancı turistlerin gelmesi ile de çok büyük sıkıntılar ve ülkemizin zor günler yaşatmış olduğunu gördük.