ismail TOSUN
loading...

Bir kişi el yazı stilini değiştirirse ne olur?

El yazısı zaman içinde bakıldığında fark var gibi gelir ama ana unsurlar değişmez. Yazı neden değişir.Bir kere kişi gençlik kısmına kadar arayış içindedir ve değişik formlarda yazı yazar. Yani 18-20 yaşına kadar farklı şekilde yazı yazılması beklenir. Artık erişkin olduktan sonra yazının pek değişmesi beklenmez. Birde belli bir yaştan sonra örneğin 65 yaş ortalama yaşlanma ile birlikte yazı hızı yavaşlar belki karakterler değişebilir. Şu da olabilir kişi neşeliyken daha dağınık daha rahat daha coşkulu yazabilir süslemeli yazabilir. Ama çok sıkıntılıyken belki depresyondayken çok daha baskısı az daha içerikten yoksun ve daha daha kısa daha küçük yazabilir.

Yazı eğer çok değişkenlik arz ediyorsa çok yazı örneği aldığından dolayı zorluk yaşanmasa bile çok değişken yazıları kabul ediyorsa kişi yanlışlıkla bu kadar değiştirebiliyorsa bunu da yazmıştır diye de değerlendirilebilir.  Haksız bilirkişi görüşlerine de maruz kalabilir. O nedenle el yazısını imzayı mümkün olduğunca standart tutmakta fayda vardır. Ama kolay teşkil edilmeyecek şekilde de yapalım ki taklit edilmesi ve haksızlığa maruz kalmayalım.