ismail TOSUN
loading...

Bakaya suçu kişinin sevk işlemlerini yapmaması süresi içerisinde yapmaması yada süresi içerisinde yapılmış sevk işlemlerini gereği olarak birliğine teslim olmaması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.1111 sayılı askerlik kanununun 30 maddesinde bununla ilgili tanımlama yapılmıştır. Yoklama  işlemlerinin ve sevk işlemlerinin gereği ile ilgili ayrıntılar düzenlenmiştir.86 ıncı ve 89 uncu maddelerinde yoklama kaçağı ve bakaya durumunda kişilerin hangi cezayı ve idari sorumluluk çerçevesinde bulunacakları tespit edilmiştir. Yine askeri ceza kanununun 63 üncü maddesinde de bakaya suçu kapsamında kişilerin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceklerine dair  hüküm mevcuttur. Bununla ilgili olarak  bakaya suçunu işlemiş kişilerin kesinlikle en kısa sürede sevk işlemlerini yapmaları gereğini yerine getirmeleri yada teslim olmamışlarsa birliklerine teslim olmaları gerekmektedir.

Bakaya durumundaki kişilerin yakalanması ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığın İçişleri Bakanlığına yazı yazar yada en yakın mülki amirliğe yazı yazar ve mülki amirliğin yada İçişleri Bakanlığın talebi üzerine kişi kolluk kuvvetlerince yakalanır ve en yakın askerlik şubesine götürülerek işlemleri yapılır ve birliğine gönderilir.