ismail TOSUN
loading...

Bahçede domates nasıl yetiştirilir?

 

[highlight]Domates fidesi [/highlight]30 cm boya geldiği zaman toprağa dikilmektedir. Onun sonrasında yapılan sulamalar neticesi ile can suyu sonrasında haftada bir kaç gün toprak nemli kalacak şekilde sulanmalıdır ve bu sulama serin saatlerde bitkinin ve özellikle güneşte yaprak lekelenmelerinin olmaması, meyve veriminin yüksek olması için sabahın erken saatlerinde ya da akşamın 6 dan sonraki serin saatlerinde yapmalıyız. Bunun dışında haftada bir kaç gün yapılan sulama ile toprak nemini koruduktan sonra bitkiler özellikle sırık domateslerde 50-60 cm boyuna geldikten sonra yine bitkinin kuzey yönünde 10 cm uzaklığa yerleştirilen sırığa boğumlardan es şeklinde bağlayarak bunu devam ettirmeliyiz. Böylece domatesleri toprağa temas ederek çürümesini ve tam olgunlaşmadan çürümesi engellenmiş olur.

[highlight]Domates fideleri [/highlight]dikildikten sonra aşağı yukarı 15 gün ile 3 hafta arasında sulama devam ettirilirken 15 günde bir yapılacak dip çapalaması bitkinin daha verimli olmasını daha çok meyve ve sağlıklı ürün vermesini sağlamış oluruz.  Bu çapalamanın özellikle kök bölgesinde toprağı yoğunlaştırarak ve bitkinin bu şekilde topraktan daha çok besin almasını sağlamak suretiyle yapılması ve bu çapalamanın da 15 günde bir sürdürülmesi bitkinin daha verimli olması için gereklidir.

[highlight]Domates fidelerinde[/highlight] özellikle organik maddece çok zengin bir toprak kullanıldığı için ilk 6-7 hafta bitki bu besini kullanacaktır. Bunun sonrasında yapılacak organik gübrelemede bitkinin daha verimli olmasına fayda sağlayacaktır.