ismail TOSUN
loading...

Askerlik yoklaması nedir?

Askerlik yoklaması 1111 sayılı askerlik kanununun 3o uncu maddesinde tanımlanmış olan idari işlemdir.Nedir bu, kişinin askerlik yoklamasına girerek askerliğe elverişli olup olmadığını, yaşını, mesleğini, statüsünü belirleyen bir işlemdir.Askerlik şubesine yapılacak bir başvuru sonucunda kişinin askerliğe elverişli olup olmadığı tespit edilecek, bunun yanında askerlik ile ilgili hangi görevleri ifa edip edemeyeceği yine kurumca tespit edilecektir.Bu belli bir süreye tabidir.Bu süre zaten kişinin kendisine askerlik şubelerince yazılı usulle bildirilmektedir.Bu süre içinde kişinin mutlaka yoklama işlemini yaptırmasi için askerlik şubesine başvurması gerekmektedir.Bu başvurular şahsen yapılmaktadır ve kağıtname ile veya başka bir usulle kesinlikle yapılamaz.

Bu yoklama işlemi sırasında kişiler bir sağlık muayenesinden de geçirilebilir.Bu sağlık muayenesi sırasında kişi  bütün varsa rahatsızlıklarını söylemeli, bütün sağlık geçmişi hakkında askerlik şubesini bilgilendirmelidir.Bu bütün yoklama işlemleri sırasında kişinin askerliğe uygun olup olmadığı tespit olunduğu gibi, yine kişinin tecil işleminin yapılıp yapılamayacağı tespit edilmektedir.Kişi tecile uygun bir durumu varsa bunu askerlik şubesine mutlaka bildirmeli ve bununla ilgili başvurusunu yapmalıdır.