ismail TOSUN
loading...

Araç işleteninin değişmesi durumunda trafik poliçelerinde ne gibi düzenlemeler yapılmaktadır?

Sigorta sözleşmesi, sigortaya taraf olan araç işletenini takip eder.İşleten yeni aracı ile ilgili bilgileri sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.Ancak sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde işletenin değiştiği tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin 10 gün süresince yeni işleten içinde teminat devam eder.Araç değişikliği nedeni ile sigorta sözleşmesi sona ermektedir.İşletenin değiştiği tarihten itibaren kazanılan prim, gün esasına göre hesap edilir ve kalan kısmı sigorta ettirene iade edilir.Örneğin siz yeni araç bir aldınız. Sigortası eski sigorta ettiren üzerine devam etmekte ama 10 gün boyunca hiç bir işlem yapmadan ve prim ödemeden sizin adınıza o sigorta devam edecektir.