AQUATON ТМ – disinfectant of complex activity with flocculate properties

AQUATON ТМ – disinfectant of complex activity with flocculate properties

Reagent Aquaton has bactericidal, fungicidal, virulecidal action and also possesses the properties of cationic flocculates. It is highly effective to cholera vibrio. Aquaton – reagent of complex activity (ability for removing heavy metals and organic compounds from water) containing biocide polymer compounds.
Active substance – biocide polymer.
Preparatory form – solution (30% concentrate).
Microbiology
Preparation has prolonged bactericidal, fungicidal, virulecidal action. It inactivates microbes, including tuberculosis, fungi, viruses including polio-, adeno-, hepatitis B, herpes, encephalitic, grippe, AIDS and others.
Properties

 • Aquaton belongs to III – IV class of little-toxic compounds (GOST 12.1.007-76);
 • Does not cause the sensibility of organism, irritation of skin and mucous;
 • Does not show cumulative, mutagenic, carcinogenic, gonadotropic and terratogenic effect ;
 • odorless;
 • not volatile (allow disinfecting in the presence of people and not to use the traditional methods of eyes and mucous protection of personnel while using the working solutions);
 • not aggressive to different materials (doesn’t make any clothes colorless, not corrosive, doesn’t damage polymer, latex and other materials);
 • doesn’t have any other by-effects.

Sphere of application
Aquaton is applied:

 • in water preparation as disinfectant with flocculate properties;
 • to treat capacities for water storage;
 • to disinfect water in local systems of water treatment;
 • to treat and disinfect water in swimming pools, technical water;
 • to rinse filters complete with membrane, sorption and other filter equipment.

Note: Before application with aim of water disinfecting it is needed to make all necessary water analyses to determine essential Aquaton concentration! These works should be done by skilled specialists.

To effective application of Aquaton previously it is necessary to prepare 1% solution (main solution) of it, keep it within 24 hours and use only after it.

Application
It is provided as concentrate in polyethylene jerricans of 0,5, 1, and 5 liters.
Working solutions of needed concentration are prepared with watering the measured quantity of concentrate.

if you want to contact to me dont hesitate please

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için hangi belgeler istenir?

kafe, bar, pavyon, lokanta gibi içkili yerler umuma açık istırahat ve eğlence yerleri olarak kanunumuzda geçmektedir.Bu gibi yerler işyeri ruhsatı almak için öncelikle faaliyet konusunu, içkili yer olduğuna dair bildirimde bulunması lazım gelmektedir.Ruhsat için alakalı belediyeden başvuru formu alındıktan sonra gerekli evraklar doldurulur.İlçe Emniyet Müdürlüğünden uygunluk yazısı alınır.Adli sicil belgesi yani sabıka kaydı temin edilir.İşyeri ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığından itfaiye raporu alınması gerekmektedir.Ticaret Odasına kayıt belgesi, yönetim planında aksine hüküm yoksa tapuda mesken olarak gözüken bağımsız bölüm ile ilgili kat maliklerinin oybirliği ile karar aldığına dair noterden tasdikli belgelerin bulunması temel hususlardır.Diğer belgelerin de neler olduğu ilgili belediyelerin internet sitelirinde mevcuttur.

İşyeri ruhsatı almanın şartları nelerdir?

İşyeri ruhsatı alabilmek için ilgili şahsın, bağlı bulunduğu ilçeye ait belediyeye başvurması gerekmektedir. Belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareleri tarafından işyeri ruhsatı alakalı kişiye verilir.Bir işyeri açmak için o binanın öncelikle kat maliklerinin oybirliği ile muvafakat vermesi gerekmektedir.Bu tür işyerlerinde, işyeri ile ilgili en önemli husus yapı kullanma izin belgesi yani halk arasında iskan kullanma belgesi olan belgenin olması en önemli husustur.İskan belgesi olmayan yapılara bağımsız bölümlere bir çok belediye kesinlikle ruhsat vermemektedir.O yüzden işyeri açacakların öncelikle gireceği binanın yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığının araştırması temel husustur.

Belediyenin istemiş olduğu belgeler haricinde lokanta, kafe, içkili pavyonların özel bazı kriterlerin olması gerekir.Bunlar sırası ile kapalı alanın en az 60 m2 olması lazım gelmektedir.Bay ve bayan olmak üzere 2 adet luvalet bulunması gerekmektedir.Mutfak bölümünün en az 3 bölümden ibaret olması, personele ait dinlenme ve soyunma odasının bulunması lazım gelmektedir.

Ruhsat almak isteyenlerin bizzat ilgili belediyelere müracaat etmek ile birlikte varsa belediyeye ait internet sitelerindenbaşvuru formlarını alabilirler.İşyeri açılmasında önemli diğer bir kriterde içkili lokanta, kafe ve pavyonların dini tesislere ve okullara 100 metre uzaklıkta olması, kamu kurum ve kuruluşlarınada 30 metre uzaklıkta bulunması şartı diğer önemli bir kriterdir.

Restoran veya kafe açmak için işyeri ruhsatı nasıl alınır?

Ruhsat müracaatında bulunmak isteyen işyeri sahibi, gerekli evrakları hazırlayarak kayıt memuruna teslim eder.Umuma açık işyerlerinde ruhsat müracaatı alındıktan sonra imar bakımından, itfaiye bakımından ve emniyet bakımından olumlu yazılar istenir.Bu yazıların gelmesi akebinde ruhsat müdürlüğü bünyesinde bulunan ruhsat komisyonu ilgili işyerine 30 günlük bir süre zarfında denetler, denetlemede bazı eksiklikler varsa işyeri sahibine bu konuda kısa bir süre mehil verir bu mehil sonrası tekrar gelmesi akabinde eksiklikler giderilmiş ise ruhsat verilir ve işyeri çalışmaya başlar, aksi takdirde kendilerine ruhsat verilmez ret talebi ile bu iş sonuçlanır.

İşyeri sahipleri, ruhsat almak için belediyeye her ne kadar başvursalarda, istenilen belgeleri eksiksiz olarak yerine getirselerde, özellikle içkili mekan açaçak kişilerin dikkat etmesi gereken diğer önemli bir konuda işyeri adresinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilen bölge sınırları içerisinde kalmasıdır.İçkili yer bölgesi olarak tespit edilen yerler, belediye meclislerince, belediye sahası dışındaki yerler için ise valilik veya kaymakamlık görüşü alınarak tespit edilen yerlerdir.Bu yerlerin içerisinde olan işyerleri ancak içkili çalışma izin belgesi alabilirler.Kaldı ki en önemli kriter, okul ve dini yapılara 100 metre uzaklıkta olması diğer kamu kurum ve kuruluşlarada 30 metre uzaklıkta olması diğer önemli kriter ve vasfıdır.

İşyeri açma ve çalıştırma izni hangi durumlarda iptal edilir?

İşyeri açma ve çalıştırma izni, ilgili belediyelerin ruhsat komisyon müdürlüğünden verildiği için yine aynı komisyon ve müdürlük tarafından mevzuata aykırı durumların tespiti halinde kademeli olarak kapatma, para cezası ve sürekli kapatma şeklinde ceza verilerek bu işlemler gerçekleştirilir.

Belediyenin ruhsat müdürünün oluşturmuş olduğu sağlık, çevre ve hukuk birimlerinden oluşan komisyonlar mevcuttur.Bu komisyonlar ara ara ilgili işyerine kendi branşları çerçevesinde denetlerler, mevzuata aykırılık görmeleri halinde sırası ile öncelikle ikaz yazısı yamak sureti ile kurumu uyarırlar.ikinci sefer yine mevzuatlara aykırılık görülmesi halinde belediyenin encümeninden bir para cezası çıkarmak sureti ile işyerini cezalandırırlar.Üçüncü sefer bir mevzuata aykırılık görülmesi halinde üç ayı geçmemek üzere işyerinin geçici olarak kapatılmasına karar verilir.Belli bir süre sonra yine mevzuata aykırılık görülmesi halinde sözkonusu işyeri süresiz olarak kapatılır.

İşyeri açma ruhsatı hangi durumlarda yeniden düzenlenir?

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresinin değişmemesi kaydıyla devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine, dosya içindeki bilgi ve belgeler esas alınmak sureti ile yeni işletmecinin adına tekrar ruhsat düzenlenir.İşyerine yeni bir ortak alınması veya ortaklardan birinin işyerinden ayrılması halinde yeniden ruhsat düzenlenmez.

İşyeri ile ilgili mahalle, sokak, cadde, kapı numarası değişmesi halinde ruhsat değiştirilmesi mevzubahis olmaksızın ruhsatta yalnızca güncellemeler yapılır.Ruhsat sahibinin vefatı halinde, ruhsatın iptali diye bir konu mevzubahis değildir.Ruhsat hak ve yetkileri ölenin yasal mirasçılarına geçer.Ancak bu mirasçıların durumu 6 ay içerisinde ilgili belediye ruhsat işleri komisyonuna bildirmeleri lazım gelmektedir.Bildirilmemesi halinde, bu hususun tespiti ile birlikte ruhsat işleri müdürlüğü tarafından kendilerine 15 gün süre verilir, bilgilerini güncelleme ve belgelerine tamamlamamaları halinde de ilgili ruhsat iptal edilir.

Kasko sigortası nedir?

Kasko sigortası kara yolunda kullanılabilen motorlu , motorsuz taşıtların ,römorkların, karavanların, iş makinelerinin ve lastik  tekerlekli traktörlerin çarpışmasından, yanmasından, çalınmasından yada çalınmaya teşebbüs edilmesinden ve 3.şahısların kötü niyetli hareketlerinden dolayı uğrayacağı  maddi zararları temin eden bir sigortadır, Bununla birlikte gerek dururken gerekse hareket halindeyken sigortalının veya aracı kullananın idaresi dışında aracı ani ve harici etkiler neticesinde sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, yuvarlanması gibi kazalarda teminat altındadır. Bahsettiğim bu risklerin tamamı sigortalı tarafından seçilebileceği gibi sadece bir veya bir kaçı da seçilerek teminat altına alınabilmektedir. Son olarak kasko sigortasını sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerli olduğunu da  belirtmekte fayda olacaktır.

Alkollü içki ruhsatı nasıl alınır?

İçki ruhsatı nasıl alınır?

İçki ruhsatı almak isteyen vatandaşımız, ilgili belediyelerin internet sitelerinden veya ilgili belediyeye bizzat başvurarak formlarını aldıktan sonra formda yazan hepimizin bildiği, adli sicil kaydı, ikametgah, nüfus cüzdan sureti, ilgili odaya kayıt evrakı, kolluk kuvvetinin görüş yazısı gibi hususları tamamladıktan sonra işyeri ruhsatının faaliyet konusunu açık alkol satış şeklinde talep eder. Bu talep belediyece uygun görüldükten  ve işyeri ruhsatı verildikten sonra Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Denetleme Kurumuna başvurur ve açık alkol satışı konusunda izin ister. Açık içki satış belgesi için Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna başvurulacaktır. Kurum tarafından, ilgiliden istenen en önemli belge işyeri ruhsatı için ilgili belediyeye başvurulduğu sırada , belediyenin işyeri açma ve çalışma ruhsatında açık alkol için bar, gece kulübü, taverna, gazino, lokanta, kafe şeklinde o işyerinin faaliyet konusunu belirlemesidir.Diğer belgeler ile bu faaliyet konusuda mevcut ise kurum başvuru yılındaki harcırahların yatırıldığını görmesi ile birlikte ilgiliye satış izni verir.